Privacy statement - VVV Cadeaukaarten

Privacy Verklaring - VVV Cards BV

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VVV Cards BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 


VVV Cards BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.vvvcadeaukaarten.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met VVV Cards BV. De contactgegevens staan onderaan dit privacybeleid.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan ons distributiecentrum en betreffende bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, geslacht en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel bestaat de mogelijkheid om u te registreren, bijvoorbeeld tijdens het plaatsen van een bestelling. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens, factuuradres, telefoonnummer en geslacht. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Webformulier en Nieuwsbrief

Met de webformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of u aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming (opt-in). Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en maximaal 3 maanden daarna. Zo kunnen we bij mogelijke vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Via uw account kunt u dit ook doorgeven door het vakje Algemene informatie uit te vinken en deze op te slaan. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel. Ook kunnen wij deze statistieken gebruiken om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Reclame

Wij willen u graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per post (bijv. Direct Mailings)
• per e-mail (d.m.v. nieuwsbrieven)
• via social media (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
• per telefoon (bijv. koude acquisitie)

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame en u uit de database laten verwijderen. Elke nieuwsbrief bevat bijv. een afmeldlink. Social Media kiest u zelf om ons wel of niet te volgen.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd d.m.v. een pop-up in de browser waar u gebruik van maakt. Wij gebruiken geen locatiegegevens als u hier geen toestemming voor geeft. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacy verklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van ons distributiecentrum en de verzender, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. Bekijk hier ons cookie beleid

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien wij wijzigingen doorvoeren, wordt de datum van doorvoering expliciet bij de betreffende wijziging vermeld. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

VVV Cards BV
Maarsbergseweg 20
3956 KW Leersum
E: klantenservice@vvvcadeaukaarten.nl
T: 0343 – 439 489

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op 23 mei 2019.